KOMOZI czyli jaki powinien być cel

Każdy musi mieć jasność co do celów. Należy ustalić obszary obowiązków i określić standardy ich spełniania. Po ustaleniu celów obowiązkiem menedżera jest nieustanne działanie na rzecz wyznaczonych celów, tak aby zostały spełnione. Menedżer nie może się wycofać po wyznaczeniu celów, jego obowiązkiem jest pomaganie w tym aby cele były osiągane.

Proces wyznaczania celów, aby był efektywny i przyniósł pożądane skutki rządzi się kilkoma prawami, które można zapisać w skrócie pod akronimem KOMOZI.

Continue reading →