Cztery poziomy rozwoju i cztery style przywództwa

Wyróżniamy cztery style przywództwa w zależności od poziomu rozwoju pracownika:

  • Dyrektywny (S1)
  • Trenerski (S2)
  • Wspierający (S3)
  • Delegujący (S4)

Rozwijanie kompetencji oraz zaangażowania polega na stopniowej zmianie stylów przywództwa wraz z rozwojem pracownika.

Niedopuszczalna jest sytuacja gdzie najlepszym mówimy co mają robić, a tych początkujących nie szanujemy bo uważamy, że szkoda na nich czasu.

Continue reading →