Czaj z książki „Zjedz tę żabę”

„Rozpoczęcie pracy od połknięcia „żaby” gwarantuje przez cały dzień poczucie zadowolenia wynikającego ze świadomości, że już nic gorszego nie może ci się dzisiaj przytrafić.”

Brian Tracy „Zjedz tę żabę.”

Jest masa książek na temat samo-motywacji i organizacji swoich zadań w czasie oraz prawdopodobnie w większości z tych książek jest coś wartościowego. Trzeba jednak czytać tylko książki bardzo dobre, bo na dobre brakłoby nam życia. Jestem przekonany, że książka „Zjedz tę żabę” należy do tych najlepszych z grupy bardzo dobrych książek.

Książka „Zjedz tę żabę” jest krótka, zwięzła, treściwa, konkretna i na temat. Można ją przeczytać w jeden wieczór. Można a nawet powinno się ją czytać regularnie raz na miesiąc, raz na kwartał lub przy najmniej raz do roku.

Posiadam wersję papierową oraz w postaci audio book’a. Kiedy tylko moja podróż była dłuższa od przeciętnej długości jednego rozdziału, czyli od około 5 minut i 45 sekund, słucham tej książki w samochodzie. Audiobook jest profesjonalnie nagrany. Książka jest czytana w taki sposób, który ułatwia utrzymać skupienie. Podczas słuchania nie łapałem się na tym, że od kilku minut myślę o czymś kompletnie innym.

Czytanie tej książki nie można jednak porównywać do zjadania żaby, a bardziej do wypijania zimnego piwa, łyk po łyku.

Poniżej streszczenie wszystkich rozdziałów. Napisałem je aby po przeczytaniu książki można było szybko przypomnieć sobie co w każdym z rozdziałów się znajduje. Opis rozdziałów celowo jest możliwie jak najkrótszy. Przeczytanie tego streszczenia, ma tylko wtedy sens, gdy przeczytasz książkę. Zachęcam do regularnych powrotu do tego streszczenia aby wiedzę z tej książki sukcesywnie utrwalać.

Nakryj do stołu

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, by go osiągnąć.”

Napoleon Hill

Spisanie celów ułatwia myślenie.

 • Sprecyzuj czego chcesz.
 • Zanotuj to.
 • Wyznacz końcowy termin osiągnięcia celu.
 • Sporządź listę czynności koniecznych do osiągnięcia celu.
 • Nadaj liście formalny plan.
 • Zacznij natychmiast działać zgodnie z planem.
 • Rozłóż pracę tak, aby codziennie robić coś, co zbliży cię do głównego celu.

Ustal dokładnie, czego chcesz. Wypisz swoje obowiązki i zamierzenia. Jasność celów to sprawa najważniejsza.

 • Weź czystą kartkę i wynotuj dziesięć celów, które chcesz osiągnąć w przyszłym roku. Pisz tak jakby już minął, a ty zrealizowałeś wszystko, co sobie zaplanowałeś. Użyj czasu teraźniejszego, formy twierdzącej i pierwszej osoby. Wtedy cele te będą natychmiast przyswajane przez twoją podświadomość.
 • Następnie przejrzyj listę i wybierz cel, którego osiągnięcie miałoby największy wpływ na twoje życie. Zapisz go na oddzielnej kartce, wyznacz termin końcowy jego dopięcia, sprządź plan i zacznij punkt po punkcie wprowadzać w czyn, każdego dnia robiąc coś, co zbliży cię do obranego celu. Samo to ćwiczenie odmieni twoje życie.

Planuj każdy dzień z wyprzedzeniem

„Planowanie to oprawienie przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz zacząć już dzisiaj.”

Alan Lakein

Na koniec każdego dnia sporządź listę czynności jakie wykonasz dnia następnego. Poświęć 10 minut czasu na tą czynność a następnego dnia zwróci ci się ten czas dziesięciokrotnie.

Myśl z ołówkiem w ręku. Każda minuta spędzona na planowaniu może ci zaoszczędzić pięć do dziesięć minut późniejszej pracy.

 • Zacznij już dziś planować każdy dzień, tydzień, miesiąc z wyprzedzeniem. Weź do ręki notatnik lub kartkę i wypisz wszystko, co musisz zrobić w ciągu następnych 24 godzin. Dodawaj do planu nowe cele, gdy tylko się pojawią. Przygotuj listę wszelkich swoich zamierzeń oraz ważnych długoterminowych przedsięwzięć.
 • Uszereguj nadrzędne cele, projekty i plany według ich ważności oraz kolejności wykonywania, biorąc pod uwagę termin końcowy.

Myśl z ołówkiem w ręku! Zawsze miej listę przed oczyma. Będziesz zdumiony wzrostem wydajności swojej pracy (…).

Stosuj zasadę 80/20 gdzie się da

„Zazwyczaj mamy dość czasu jeśli potrafimy wykorzystać go właściwie”

Johann Wolfgang von Goethe

Zasada 80/20 zwana jest również zasadą Pareta, włoskiego ekonomisty. Twierdził on, że społeczeństwo dzieli się na 20% „niezbędnej mniejszości” oraz „nieistotną większość” stanowiącą aż 80%. Okazuje się, że nasze działania również tak można podzielić. Sztuka polega na tym aby nie wykonywać tych 80% nieistotnych czynności, całkiem je eliminując i skupić się tylko na tych 20%, które przybliżają nas do celu.

20 procent twoich poczynań gwarantuje 80 procent osiągnięć. Koncentruj się na tych najważniejszych 20 procentach.

 • Sporządź listę najważniejszych czynności, planów i obowiązków, jakie cię czekają. Które z nich należą lub mogłyby należeć do grupy głównych 10 lub 20 procent zadań, czyli tych przedsięwzięć, które przekładałyby się na 80 czy 90 procent wyników?
 • Postanów sobie, że od dzisiaj będziesz coraz więcej czasu poświęcać sprawom, które mogą zasadniczo wpłynąć na twoje życie i karierę, a coraz mniej pozostałym kwestiom, zupełnie dla ciebie bagatelnym.

Zastanów się nad konsekwencjami

„Sukcesy znanych ludzi są proporcjonalne do wysiłku, jaki włożyli w wybraną dziedzinę swojej działalności.”

Orison Swett Marden

 • Planowanie długoterminowe ułatwia podejmowanie decyzji krótkoterminowych.
 • Plany na przyszłość wpływają na obecne poczynania, często wręcz o nich decydują.
 • Nieustanne myślenie o potencjalnych konsekwencjach wyborów jest jednym z najlepszych sposobów na określenie prawdziwych priorytetów w pracy i w życiu osobistym.
 • Nigdy nie będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, by zrobić wszystko, co jest do zrobienia.
 • „Najważniejsze rzeczy nie powinny zależeć od tych, co z goła nic nie znaczą” Goethe.
 • Trzy pytania warunkujące maksymalną wydajność:
  • Które z moich zadań są najważniejsze?
  • Co mogę ja, i tylko ja, zrobić, co dobrze wykonane spowoduje zasadniczą różnicę?
  • W jaki sposób mogę w chwili obecnej najlepiej spożytkować czas?

Twoje najistotniejsze zamierzenia lub działania to te, które mogą mieć największe negatywne lub pozytywne konsekwencje dla twojego życia i pracy. Skup się przede wszystkim na nich.

 • Regularnie dokonuj przeglądu swoich zobowiązań, poczynań i planów. Co krok zadawaj sobie pytanie: „Które z tych zamierzeń lub działań, jeżeli zostanie wykonane doskonale i na czas, wywrze najkorzystniejszy wpływ na moje życie?”.
 • Ustaliwszy priorytety, skoncentruj się na nich w codziennej pracy i staraj się jak najefektywniej wykorzystać swój czas.

Wskazany w odpowiedzi zamiar czy przedsięwzięcie postaw sobie za cel, przygotuj plan, który pomoże ci go osiągnąć, i natychmiast zabierz się do pracy. (…).

Zwlekanie kontrolowane

„Organizuj czas codziennej pracy tak, aby mieć go na duże zadania. Planuj zajęcia z wyprzedzeniem. Najpierw załatwiaj sprawy drobne, niecierpiące zwłoki, a potem przejdź do zadań większych i pracuj nad nimi, aż doprowadzisz je do końca.”

Boardroom Reports

Ponieważ nie jesteś wstanie zrobić wszystkiego, musisz opanować sztukę świadomego zwlekania z wykonywaniem zadań, które nie mają dla ciebie dużej wagi, abyś miał dość czasu na zajęcie się zadaniami ważnymi.

 • W każdej dziedzinie życia stosuj „myślenie od zera”, jak najwcześniej zadając sobie pytanie: „Czy postąpiłbym tak samo gdybym nie wiedział tego co wiem?”.
 • Przeanalizuj swoje zadania pod kątem obecnej sytuacji. Jeśli nie podjął byś ich dzisiaj, zważywszy na posiadane informacje, to może warto je odłożyć na jutro albo w ogóle z nich zrezygnować?

Nieustannie stosuj metodę ABCDE

„Pierwsze prawo sukcesu to skoncentrowanie się na skierowaniu całej energii na jeden punkt i posuwanie się w jego kierunku bez oglądania się na prawo czy lewo.”

William Mathews

Zanim sporządzisz listę zadań, poświęć kilka minut na uporządkowanie ich według wagi i terminu wykonania. Wówczas na pewno będziesz pracować nad najważniejszym zadaniem.

 • Przyjrzyj teraz swoją listę zadań, oznaczając je literami A, B, C, D lub E.
 • Codziennie przed rozpoczęciem pracy stosuj zasadę ABCDE na każdej liście zadań. Zanim upłynie miesiąc, powinieneś wyrobić w sobie nawyk ustalania priorytetów i bezzwłocznego zabierania się do zadań pierwszorzędnej wagi. A o przyszłość nie będziesz się już musiał troszczyć!

Koncentruj się na zadaniach kluczowych

„Gdy wszelkie fizyczne i umysłowe zasoby są skoncentrowane na jednym zadaniu, zdolność do jego do jego wypełnienia wzrasta wielokrotnie.”

Norman Vincent Peale

Określ kluczowe dziedziny w wykonywanej pracy pracy, te, które są konieczne dla osiągnięcia świetnych wyników. W każdej z nich powinieneś się doskonalić.

 • Określ kluczowe dziedziny w wykonywanym zawodzie. Nazwij je i spisz. Potem ustal, które z nich są konieczne do osiągnięcia doskonałych wyników w pracy. Oceń swój poziom w tych dziedzinach w skali od jeden do dziesięciu, a następnie wybierz te umiejętność, która najbardziej by ci ułatwiła wypełnianie obowiązków służbowych.
 • Pokaż tą listę szefowi i przedyskutuj ją. Poproś o szczerą ocenę. Otwartość na konstruktywną krytykę jest jednym z warunków twojego samopoczucia. Omów swoje wyniki z personelem, najbliższymi współpracownikami, a nawet żoną czy mężem.

Nabieraj zwyczaju regularnego przeprowadzania podobnych analiz. Staraj się ciągle robić postępy. Już samo podjęcie takiej decyzji niesłuchanie zmienić twoje życie.

 Prawo trzech zadań

„Rob co potrafisz, czym potrafisz, tam gdzie właśnie jesteś.”

Theodore Roosevelt

Zweryfikuj trzy rzeczy, które robisz w pracy i odpowiadają 90% twojego wkładu w osiągnięcia firmy. Skoncentruj się na wykonywaniu tych zadań, zanim zabierzesz się za cokolwiek innego. Będziesz miał dzięki temu więcej czasu dla swojej rodziny i na życie prywatne.

 • Ustal trzy najważniejsze zadania, które wykonujesz w swojej pracy. Zadaj sobie pytanie: „Jeżeli mógłbym wykonywać tylko jedno z powierzonych mi zadań przez cały dzień, które z nich miałoby największą wartość dla rozwoju firmy?”. Powtórz to pytanie jeszcze dwukrotnie – w odniesieniu do dwóch kolejnych najistotniejszych zadań. Gdy już zdefiniujesz swoją „wielką trójkę”, skoncentruj się wyłącznie na niej przez cały dzień.
 • Określ trzy najważniejsze cele w swoim życiu. Ustal ich kolejność według ważności. Zrób plan ich wykonania i staraj się realizować go regularnie.

Dobrze się przygotuj zanim rozpoczniesz

„Niezależnie od poziomu twoich zdolności poziom twojego potencjału życiowego przechodzi wszelkie oczekiwania.”

James T. McCay

Właściwe przygotowanie do pracy zapobiega złemu jej wykonaniu. Przygotuj sobie zawczasu wszystkie potrzebne materiały, dane, dokumenty, zestawienia, aby móc pracować nieprzerwanie.

 • Przyjrzyj się swojemu miejscu pracy zarówno w domu jak i w biurze. Zadaj sobie pytanie: „Jakiego typu osoba pracuje w takim otoczeniu?”.
 • Postanów sobie dzisiaj, że całkowicie oczyścisz biurko i biuro, tak że będziesz czuł się skuteczny w działaniu, wydajny i pełen zapału do pracy.

Krok po kroku czyli od beczki do beczki

„Osoby o relatywnie skromnych możliwościach potrafią wiele osiągnąć, jeżeli bez reszty oddadzą się jednej jedynej sprawie.”

Samuel Simples

Im lepiej będziesz sobie radzić ze swoimi głównymi zadaniami, tym szybciej potrafisz dotrzeć do meritum sprawy i zakończyć pracę.

 • Wybierz zadanie które odkładałeś i zrób listę spraw, które będziesz musiał wykonać, aby doprowadzić je do końca.
 • Potem bez zwłoki zrealizuj pierwszy punkt z listy. Czasem wystarczy przygotować listę czynności i wykonać pierwszy punkt, a następne pójdą już automatycznie. Rezultaty przejdą twoje najśmielsze oczekiwania.

Podwyższaj swoje kwalifikacje

„Jedyną pewną drogą do sukcesu jest wykonywanie pracy lepiej, niż się od ciebie oczekuje, niezależnie od rodzaju pracy, jaką wykonujesz.”

Og Mandino

Im większą masz wiedzę i umiejętności dotyczące twoich kluczowych zadań, tym szybciej się do nich zabierasz i szybciej je skończysz.

 • Postanów sobie, że od dzisiaj twoim głównym projektem jest samokształcenie. Stajesz się wiecznym studentem w twojej dziedzinie. Dla profesjonalistów szkoła nigdy się nie kończy.
 • Ustal najważniejsze zdolności, które mogą pomóc ci w osiągnięciu lepszych i szybszych rezultatów. Ustal, jakiej wiedzy będziesz potrzebować, aby w przyszłości być czołowym ekspertem w swojej dziedzinie. Zrób plan i skoncentruj się na rozwiązaniu swoich zdolności w tym zakresie. Postanów sobie, że będziesz najlepszy w tym co robisz.

Okaż swoje szczególne zdolności

„Wykonuj nie tylko swoją pracę, ale też trochę ekstra. Nie wahaj dać z siebie nieco więcej, bo ta drobna różnica jest warta całej reszty.”

Dean Briggs

Ustal swoje mocne strony, sprawdź, w czym jesteś lub mógłbyś być dobry. Przystępuj do zadania, które wymaga takich uzdolnień, włóż całe serce w jego wykonanie.

 • Regularnie zadawaj sobie pytania: „W jakiej dziedzinie jestem rzeczywiście dobry? Co sprawia mi największą satysfakcję? Czemu zawdzięczam dotychczasowe osiągnięcia zawodowe? Na jaki rodzaj pracy bym się zdecydował, gdybym miał wolny wybór?”
 • Opracuj plan działania, aby przygotować się do wykonywania najważniejszych zadań w doskonały sposób. Koncentruj się na dziedzinach, w których masz szczególne talenty i które sprawiają ci przyjemność. To jest klucz do rozwiązania twojego osobistego potencjału.

Rozpoznaj swoje główne ograniczenia

„Skoncentruj wszystkie myśli na zadaniu, które masz przed sobą. Promienie słońca nie palą, dopóki nie ulegną skupieniu.”

Alexander Graham Bell

Określ swoje słabe punkty i wąskie gardła w wykonywanej pracy, zarówno te zależne od czynników wewnętrznych, jak i spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. To one decydują o tempie, w jakim dążysz do najważniejszych celów, nie żałuj więc czasu ani sił, by je usunąć.

 • Zastanów się nad najważniejszym celem w swoim życiu. Co to za cel? Czym jest ów jeden cel, którego osiągnięcie zapewniłoby ci nieporównanie lepszą przyszłość? Jaki pojedynczy sukces w twojej karierze miałby najkorzystniejszy wpływ na życie zawodowe?
 • Gdy już to ustalisz zadaj sobie pytanie: „Co decyduje o tempie w jakim dążysz do tego celu? Dlaczego go jeszcze nie osiągnąłem? Jakie cechy mojego charakteru stoją mi na przeszkodzie?”. Niezależnie od odpowiedzi należy natychmiast przystąpić do działania. Zrób coś! Zrób cokolwiek, ale zacznij działać!

Zmobilizuj się

„Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować fizyczną i umysłową energię wyłącznie na jednym zadaniu.”

Thomas Edison

Wyobraź sobie, że musisz opuścić miasto na miesiąc. Pracuj tak, jakbyś chciał skończyć wszystkie najważniejsze zadania przed wyjazdem.

 • Wyznacz terminy ukończenia poszczególnych zadań i czynności. Stwórz własny „system przymusu”. Podnieś sobie poprzeczkę i już jej nie obniżaj. Dotrzymuj terminów, a nawet próbuj wyprzedzać.
 • Przystępuj do realizacji większych zadań, obmyślaj plan działania krok po kroku. Potem ustal, ile minut i godzin dziennie będziesz potrzebował na poszczególne etapy. Zorganizuj kalendarz dni i tygodni, tworząc „bloki czasowe” przeznaczone wyłącznie do pracy nad tymi zadaniami.

Maksymalne wykorzystanie energii

„Skoncentruj swoje siły i zdolności, skomasuj energię, całym sobą skup się na mistrzowskim opanowaniu jednej dziedziny.”

John Haggai

Określ pory szczytu swoich możliwości fizycznych i umysłowych w ciągu dnia, aby uwzględnić je w planowaniu najważniejszych i najtrudniejszych zadań. Odpoczywaj regularnie, aby być zawsze w jak najlepszej formie.

 • Przyjrzyj się swojemu stylowi życia. Postanów, że od dzisiaj rozpoczniesz pracę nad poprawą stanu zdrowia i podniesiesz poziom energii. Zadaj sobie w tym celu pytania:
  • Które z ćwiczeń fizycznych powinienem wykonywać częściej?
  • Jakie zajęcia powinienem ograniczyć?
  • Czy są zajęcia, na które nie poświęcam ani minuty, a które pomogły by mi osiągnąć szczytową formę?
  • Czy robię coś, co ma zgubny wpływ na moje zdrowie i czego powinienem zaprzestać?
 • Wybierz ćwiczenie lub zachowanie, które możesz wprowadzić w życie albo zmienić od razu, aby poprawić ogólny poziom zdrowia i zasobu energii. Powtarzaj to nowe zachowanie tak często, aż stanie się nawykiem. Potem znajdź następne ćwiczenie, wprowadź je w życie, itd.
 • Niezależnie jakich odpowiedzi udzieliłeś w pierwszej części zacznij działać jeszcze dzisiaj.

Zmuś się do działania

„Człowiek odnajduje najwyższą radość w fascynującym uniesieniu niezwykłej przygody, zwycięstwa i tworzenia.”

Antoine de Saint-Exupery

Zostań swoim osobistym trenerem. Dostrzegaj jasne strony każdej sytuacji. Koncentruj się raczej na szukaniu rozwiązań niż na samym problemie. Zawsze bądź pełen optymizmu.

 • Jesteś rezultatem swoich myśli. Stale je kontroluj. Snuj marzenia, opowiadaj o planach. Koncentruj się na marzeniach i sprawach, które chcesz osiągnąć.
 • Patrz pogodnie na świat, biorąc odpowiedzialność za siebie i wszystko, co ci się przydarza. Nie krytykuj i nie obwiniaj innych. Skoncentruj się na osiągnięciach, a nie na wynajdowaniu wymówek. Kieruj myśli ku przyszłości, skup energię na poprawie swojego życia, a resztą się nie przejmuj.

Nie daj się uzależnić technice

„Życie to coś więcej niż podwyższanie jego tempa.”

Ghandi

Używaj urządzeń technicznych do poprawy jakości twojego komunikowania się, ale nie pozwól sobie stać się ich niewolnikiem. Naucz się je na jakiś czas wyłączać i się bez nich obywać.

 • Stwarzaj sobie okresy ciszy w swoich codziennych zajęciach. Wyłączaj wszystkie urządzenia komunikacyjne na godzinę rano i na godzinę po południu. Będziesz zdziwiony tym co się stanie. Nic!
 • Postanów sobie, że będziesz raz w tygodniu miał cały dzień bez komputera, bez telefonu komórkowego i „wyłączysz się” na jeden dzień. Pod koniec takiego dnia twój umysł będzie wyciszony i spokojny. Da ci to czas na „podładowanie baterii” w umyśle. Będziesz potem bardziej wypoczęty i czujny.

Plasterki salami i ser szwajcarski

„Początek każdego przyzwyczajenia jest jak niewidzialna nitka, ale za każdym razem, ale za każdym razem gdy powtarzamy czynność, dodajemy kolejne włókna, aż otrzymamy grubą linę, która nieodwracalnie połączy nasze myśli i działania.”

Orison Swett Marden

Dziel duże, złożone zadanie na cząstki, a potem rozpocznij pracę od jednej z nich.

 • Sięgnij po duży złożony projekt, który odkładałeś, i wypróbuj metodę plasterków salami lub sera szwajcarskiego, a wkrótce zauważysz postępy pracy.
 • Wspólną cechą ludzi sukcesu, ludzi zadowolonych z życia jest ukierunkowanie na cel. Gdy słyszą o jakimś dobrym pomyśle, natychmiast starają się sprawdzić, czy może im być pomocny. Ty też już dłużej nie zwlekaj. Zacznij od dzisiaj!

Strategia wydzielania czasu

„Nic nie doda więcej siły w życiu niż skoncentrowanie całej energii na ograniczonej liczbie celów.”

Nido Qubein

Organizuj swoje dni w duże bloki czasu. Dzięki temu będziesz mógł koncentrować się przez dłuższy czas najważniejszych zadaniach.

 • Zastanawiaj się nad różnymi sposobami oszczędzania czasu, organizuj go w duże bloki. Wykorzystaj je na pracę nad najistotniejszymi zadaniami.
 • Spożytkuj każdą minutę. Pracuj miarowo i bez przerw, realizując wcześniej przygotowany plan. I najważniejsze: koncentruj się na rezultatach zadań, za które wziąłeś odpowiedzialność.

Stan wyższej konieczności

„Nie czekaj! Właściwa chwila nigdy nie nadchodzi. Zacznij natychmiast – tu i teraz. Posługuj się narzędziami, jakie masz pod ręką, a lepsze znajdziesz w trakcie pracy.”

Napoleon Hill

Opanuj nawyk szybkiego działania w sprawach pierwszorzędnej wagi. Zdobądź reputację osoby, która powierzone zadania wykonuje sprawnie i szybko.

 • Wywołuj w sobie stan wyższej konieczności dotyczący wszystkiego, co robisz. Wybierz jedną dziedzinę, w której lubisz zwlekać, i przełam zastój, działając wyjątkowo szybko.
 • Gdy nadarzy ci się okazja lub napotkasz problem, natychmiast przystąp do działania. Gdy otrzymasz jakieś zadanie, wykonaj je bezzwłocznie i złóż raport. Narzuć sobie ostre tempo w każdej ważnej dziedzinie twojego życia. Poczujesz się znacznie lepiej, zdziałasz nieporównywanie więcej.

Każde zadanie traktuj indywidualnie

„Oto sekret prawdziwej siły. Dzięki ciągłym ćwiczeniom możesz nauczyć się zarządzania swoimi zasobami, tak by w każdej chwili umieć je spożytkować na realizację wybranego zadania.”

James Allen

Ustal jasne priorytety, bez zwłoki przystąp do pracy, nad najważniejszym zadaniem i nie przerywaj, dopóki go nie ukończysz. Oto klucz do świetnych osiągnięć i maksymalnej wydajności.

 • Zacznij działać! Ustal, które z zadań jest najważniejsze, i od razu przejdź do czynu.
 • Narzuć sobie dyscyplinę i pracuj nad tym zadaniem bez przerw i zakłóceń, aż je ukończysz. Sprawdź, czy rzeczywiście potrafisz podjąć decyzję, że doprowadzisz coś do skutku, a potem dopiąć celu. Udowodnij sobie, że jesteś człowiekiem charakteru.

4 Comments

 1. […] Otwórz przed sobą wspaniałe perspektywy – Jest masa książek na temat samo-motywacji i organizacji swoich zadań w czasie oraz prawdopodobnie w większości z tych książek jest coś wartościowego. Trzeba jednak czytać tylko książki bardzo dobre, bo na dobre brakłoby nam życia. Jestem przekonany, że książka „Zjedz tę żabę” należy do tych najlepszych z grupy bardzo dobrych książek. […]

  Polubienie

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s