Przechwytywanie wyjątków w async await

Wyjątek wewnątrz wyrażenia lambda

Jeśli powstanie wyjątek wewnątrz wyrażania lambda, która jest wywoływana wewnątrz nowego obiektu Task, wówczas nie jest możliwe przechwycenie tego wyjątku na zewnątrz, poza tym wyrażeniem lambda. Poniżej przykład takiej sytuacji.

Continue reading →