Historyjki użytkownika

Tworzenie historyjek użytkownika to pomysł twórców Extreme Programming (EX) czyli Kenta Becka i Martina Fowlera, który został później przejęty przez Scrum’a jako jeden z artefaktów.

Historyjki użytkownika realizują manifest Agile a w szczególności dwa jego elementy:

Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.

Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.

Przykładowy szablon historyki:

Continue reading →