Scrum a błędy na produkcji

Klasyfikacja błędów

Bugi klasyfikujemy ze względu na DOLEGLIWOŚĆ oraz ZŁOŻONOŚĆ. Każda z tych klasyfikacji może osiągnąć poziom WYSOKI lub NISKI. Każdy bug możemy przyporządkować do jednej z czterech kombinacji tej klasyfikacji.

  • Wysoka złożoność i wysoka dolegliwość.
  • Niska złożoność i wysoka dolegliwość.
  • Wysoka złożoność i niska dolegliwość.
  • Niska dolegliwość i niska złożoność.

Continue reading →

Historyjki użytkownika

Tworzenie historyjek użytkownika to pomysł twórców Extreme Programming (EX) czyli Kenta Becka i Martina Fowlera, który został później przejęty przez Scrum’a jako jeden z artefaktów.

Historyjki użytkownika realizują manifest Agile a w szczególności dwa jego elementy:

Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.

Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.

Przykładowy szablon historyki:

Continue reading →