Czym jest na prawdę lock (lockObj) { } oraz jakie pociąga za sobą problemy

Lock to tak naprawdę System.Threading.Monitor. Napiszmy, skompilujmy, zdekompilujmy i przeanalizujmy kod, w którym tworzymy sekcję krytyczną przy użyciu słówka kluczowego lock.

class TeoVincent
{
  private readonly object _lockObj = new object();

  public void Method()
  {
    lock (_lockObj)
    {
      Console.WriteLine("critical section");
    }
  }
}

Po skompilowaniu oraz otwarciu pliku wynikowego *.exe przez ILSpy, dotPeak lub inne tego typu narzędzie otrzymamy taki kod IL:

.method public hidebysig instance void
  Method() cil managed
{
  .maxstack 2
  .locals init (
   [0] object V_0,
   [1] bool V_1
  )

  // [10 9 - 10 10]
  IL_0000: nop     

  // [11 13 - 11 28]
  IL_0001: ldarg.0   // this
  IL_0002: ldfld    object TeoVincent.Monitor.Enter.TeoVincent::_lockObj
  IL_0007: stloc.0   // V_0
  IL_0008: ldc.i4.0
  IL_0009: stloc.1   // V_1
  .try
  {
   IL_000a: ldloc.0   // V_0
   IL_000b: ldloca.s   V_1
   IL_000d: call     void [mscorlib]System.Threading.Monitor::Enter(object, bool&)
   IL_0012: nop     

   // [12 13 - 12 14]
   IL_0013: nop     

   // [13 17 - 13 55]
   IL_0014: ldstr    "critical section"
   IL_0019: call     void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
   IL_001e: nop     

   // [14 13 - 14 14]
   IL_001f: nop
   IL_0020: leave.s   IL_002d
  } // end of .try
  finally
  {

   IL_0022: ldloc.1   // V_1
   IL_0023: brfalse.s  IL_002c
   IL_0025: ldloc.0   // V_0
   IL_0026: call     void [mscorlib]System.Threading.Monitor::Exit(object)
   IL_002b: nop     

   IL_002c: endfinally
  } // end of finally

  // [15 9 - 15 10]
  IL_002d: ret     

} // end of method TeoVincent::Method
 • linia 19: pojawił się blok try{}
 • linia 23: mamy wywołanie metody System.Threading.Monitor::Enter(object, bool&)
 • linia 38: mamy blok finally{}.
 • linia 44: mamy wywołanie metody System.Threading.Monitor::Exit(object)

Jak widać, podczas kompilacji generowany jest kod IL, który odpowiada takiej implementacji:

class TeoVincent
{
  private readonly object _lockObj = new object();

  public void Method()
  {
    try
    {
      System.Threading.Monitor.Enter(_lockObj);
      Console.WriteLine("critical section");
    }
    finally
    {
      System.Threading.Monitor.Exit(_lockObj);
    }
  }
}

Przeanalizujmy teraz ten kod i zastanówmy się, czy jest on pozbawiony wad?

Jeśli wystąpi wyjątek w sekcji krytycznej wówczas trafiamy do bloku finally i zwolnimy zasób. Skoro powstał wyjątek, to możemy nie chcieć zwalniać sekcji krytycznej. Może lepszy byłby deadlock niż dalsze niszczenie danych przez wpuszczenie innego wątku.

Jeśli wyjątek wystąpi w metodzie Monitor.Enter, wówczas trafiamy do finally i wywołujemy metodę Monitor.Exit co spowoduje kolejny wyjątek.

Konstrukcja ta nie jest odporna na zakleszczenia. W szczególnych przypadkach mażemy chcieć sprawdzać czas, jaki dany wątek oczekuje na wejście do sekcji krytycznej. Po przekroczeniu zadanego czasu wątek odpuszcza sobie dalsze czekanie.

Rozwiązaniem problemów opisanych w punkcie dwóch ostatnich akapitach będzie kod:

class TeoVincent
{
  private readonly object _lockObj = new object();

  public void Method()
  {
    bool token = false;
    try
    {
      System.Threading.Monitor.TryEnter(_lockObj, new TimeSpan(0, 0, 0, 5), ref token);
      Console.WriteLine("critical section");
    }
    finally
    {
      if (token)
      {
        System.Threading.Monitor.Exit(_lockObj);
      }
    }
  }
}

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s